Správa

 • Těžba a přiblížení dřeva (traktor + naviják nebo vyvážecí přívěs, harvestor + vyvážecí souprava).
 • Provádění rizikové těžby jakéhokoliv typu.
 • Výkup dřeva všeho druhu na stojato, nebo na odvozním místě.
 • Provádění sadby v jakémkoliv terénu pod rýč nebo traktorem.
 • Prodej sazenic.
 • Příprava plochy na sázení (úklid po těžbě, příprava půdy pro obnovu lesa, stavba oplocení)
 • Ochrana mladého i dospělého porostu proti většině druhů škůdců (zvěř, buření, hmyzí škůdci atd.).
 • Prořezávky a probírky všech porostů v jakémkoliv terénu.
 • Vyvětvování lesních porostů.
 • Sekání zahrad, luk a strání.
 • Provádění postřiků proti růstu trávy a ostružiní atd.

Číslo licence OLH: ŽP/OPP-446/96/221/KP/92